DAMUS

EDB-programmet til musikskolens administration

Keld Karnov Schmidt
Lindebjerghave 50
5474 Veflinge
DK-Danmark


Telefon: 2045 1214

Startside - 1/3 2016.

Velkommen til en kort præsentation af DAMUS : 

Damus har gennem 28 år været det mest anvendte redskab til administrationen på langt hovedparten af musik- og kulturskoler i Danmark og på Færøerne.

Damus er fortsat et enkelt og billigt redskab til administration i mindre musik- drama- og billedskoler samt foreninger.
Onlinetilmelding, elevregistrering, udsendelse af SMS og Mail samt opbygning af relevante og fleksible lister til dagligdagen.
Kontakt Keld, hvis du vil høre mere om mulighederne for et godt samarbejde.

Damus kan naturligvis også anvendes til klubber, aftenskoler og foreninger, der vil have et enkelt og billigt program til at håndtere elevlister, undervisere, opkrævninger mm.


For kommunale danske-musikskoler er der pr 1/1 2014 indgået samarbejde med SpeedWare om udvikling af ET fælles program til gavn for alle musik- og kulturskolerne i Danmark.

Alle Damusbrugere modtog 7/11  2013 en mail med denne nyhed. Jeg er meget glad for med denne aftale at sikre alle mine kunder et fortsat samarbejde om udvikling af et super godt administrationsprogram. Damus og SpeedWare slår kræfterne sammen for at gøre SpeedAdmin-platformen endnu bedre, og mit arbejde bliver primært at hjælpe mine kommunale skoler over. Aftalen omfatter de 57 kommunale og halv-kommunale musik- og kulturskoler, der i dag bruger Damus.
Supportaftalerne overgår til SpeedWare, og det vil fortsat være Keld, der supporterer alle Damus-brugere.

Aftalen trådte formelt i kraft 1/1 2014, og langt hovedparten af de gamle Damus-brugere valgte at skifte over allerede i foråret 2014

SEND EN MAIL til Keld, hvis du vil vide mere om SpeedAdmin.

Status for skolernes overgang fra Damus til SpeedAdmin
Pr  24/11 2015  var alle danske kommunale musikskoler kommet med over i SpeedAdmin ;-)

Aftalen vil ikke berøre de øvrige billedskoler og aftenskoler samt de færøske skoler, der fortsat vil kunne få support gennem Keld og firmaet Damus.


Indberetning til Danmarks Statistik
De skoler, der i foråret har konverteret data til SpeedAdmin, skal indberette derfra, og hvis det driller kan vi lave optællingen i Damus.
Hvis musikskolen bruger Damus helt til udgangen af sæson 14/15, skal indberetningen foretages i Damus på nøjagtig samme måde som for 13/14-sæsonen.
Læs evt mere i Damus'  Hjælp  eller kontakt Keld, hvis du har brug for hjælp.


Indberetning af elevtal til Musik og Ungdom
Elevtal på aktive fag, hvor elevens alder er under 30 år, kan optælles manuelt i Damus.
Eller det kan gøres med et script, som finder tallet nemt for dig.
Kontakt Keld, hvis du vil have et script sendt pr mail ;-)

Sæson  2014/15 kører som normalt på alle Damus-skoler.
Jeg yder naturligvis fortsat support på Damus-programmet og kommer meget gerne på besøg - og hvis du har brug for en hurtig løsning på et opstået problem, hjælper jeg gerne via en gang fjernsupport.

Når musikskolerne har travlt  (fx med at oprette ny sæson) betyder det ofte, at jeg også har travlt - og måske er jeg optaget ved telefonen. Du kan så indtale en besked, og jeg ringer tilbage.
Jeg læser og besvarer naturligvis løbende mails, men skulle der være en forespørgsel, som jeg måtte have overset, vil jeg bede dig 'bære over med mig' og sende mig dit spørgsmål eller forslag igen ;-)

Hvad var der med i de seneste opdateringer ?
Nu kan lærerne sende sms til egne elever via weblærer-systemet, og der er tilføjet en række ekstra ting vedr felter på elevskærmen. Opsætningen kan tilpasses, så vinduer på skærmen vises med faneblade for bedre oversigt.

Når du har opdateret, er det VIGTIGT, at du under Hjælp læser lidt om de nye ting, der er kommet med.

af de seneste tilretninger kan nævnes - bla :
-  kalenderfunktion, der hjælper dig med at huske tilbagevendende og mere løse opgaver
de nye snitflader til KMD-Debitor, KMD-Opus_Debitor og nu også EG er testet, godkendt og indbygget i programmet.
-  udsendelse af mail med vedhæftninger samt sms fra lærerens weblærerskærm til egne elever
-  du bestemmer dit eget afsendernavn ved SMS og de afsendes gennem lynhurtig gateway, så vi kan levere en super opfølgning på status
-  kontrol af dobbelt-booking af elever, lærere og lokaler
-  hurtig flytning af en udvalgt del af en lærers skematider (fx +10 minutter) - også på weblærer.
-  formatering af breve, Email og SMS til eleverne (font, størrelse, farve mv)
-  mails udsendt til eleverne via SMTP kan nu forsynes med signatur med logo osv
-  formaterede breve fra Damus indsættes lynhurtigt i Word - uden at skulle gemme og hente filer
-  når du udvælger elever ud fra Udvidet Søgning+ Aktivitet, kan du vælge, om der skal medtages data om den konkrete - eller ALLE elevens aktiviteter.
-  du kan i detaljer udvælge, hvilke data, der skal med om den enkelte aktivitet
-  du kan bruge din egen signatur til Email afsendt fra Damus - med vedhæftede filer
-  forbedrede Ugeplaner til Lærerne - bla med antal uger på de enkelte fag samt notatfeltet fra den konkrete aktivitet
-  Damus er klar til at optælle elevtal under Moduler+ Statistik+ Kunststyrelsen hvor der dannes en txt-fil med dine elevtal fordelt i faggrupper, som du efterfølgende kan uploade, når du er inde på Kunststyrelsens hjemmeside for at indberette. Du behøver således ikke indtaste elevtal manuelt !.
-  lister til Læreren med overblik over hvilke af hans elever, der har hvilke instrumenter (få styr på instrumentudlånet)

Også de webbaserede moduler med lærer-skema og elevtilmeldinger er udvidet med et par rigtig vigtige forbedringer.

Læs mere i din Damus+ Hjælp+ Brugervejledning+ Indhold+ Seneste nyt - når du har opdateret programmet !

Damus er et adminstrationsprogram til musikskoler og andre skoleformer.
Konceptet er en kombination af et lokalt program forankret i den enkelte kommune - og et samarbejde med Damus' webbaserede tjenester, der styrer Musikskole-tilmelding.dk - Web-lærerskema og SMS-udsendelse.
Endvidere kan Damus levere data til det meget udbredte Musikskoleintra-system.


Der har i enkelte kommuner været usikkerhed vedr opsætning i KMDs Debitorsystem ved de nye fløjtekster.
Læs her om hvad du og kommunen skal være opmærksom på.

Hvis der opstår rent tekniske problemer, kan du kontakte programmøren på support@damus.dk  men evt. hjælp til brugen af selve Damusprogrammet skal aftales med Keld.

 

VIGTIGT nyt om Ratedatoer og opkrævning via KMDs Debitorsystem.

En række små danske musik- og billedskoler har valgt at bruge Damus. (plus en række musikskoler på Færøerne)
Hvis du vil vide mere, er det en udmærket ide at se systemet i konkret brug, men du skal være opmærksom på, at det du ser vil afspejle, hvilke funktioner i programmet disse musikskoler 'tilfældigvis' har valgt at bruge.

Normalt tilbyder jeg (og det foretrækker jeg faktisk) at komme på besøg et par timer og vise og fortælle, for at give et samlet overblik over, hvad systemet kan.

Samtidig kan I fortælle om jeres forventninger til jeres edb-administration ... 

Seneste NYT finder du her.

- og så får du lige nogle stikord her om udvalgte programfunktioner, som forhåbentlig lyder interessante for dig ...

    webtilmelding med automatisk import - nu i en flot og fleksibel udgave udsendelse af breve, sms eller mail til enkelte eller udvalgte personer mulighed for efterfølgende kontrol af sms-status - (Afventer / Leveret / Afvist) dannelse af udskrifter som pdf-filer til automatisk vedhæftning til mails alle tabeller på skærmen kan åbnes direkte Excel automatisk dannelse af flettefiler til direkte udskrift i Word aflysningsstyring med fyldige lister over lærerfravær - samt over de berørte elever med en opgørelse over antal gange og kroner, de er blevet 'snydt' for automatisk løntimeberegning med frit valgte reduktioner og mulighed for pauser og flere lærere på et fag masser af fleksible måder at udsøge data på - fra de helt enkle til mere avancerede filtre. ubegrænset antal vinduer åbne på skærmen - lynhurtige skift mellem personer og fag lister med overblik over aktiviteter på tværs af flere sæsoner - stærkt redskab ved bl.a. tilmeldingen til ny sæson flere skoleformer i samme program - kan vises samlet eller opdelt elevopkrævning via PBS, Giro, lokal Bank, KMD debitor eller Prisme mulighed for fyldige tekster på opkrævninger som fløjtekst eller på PBS-opkrævninger via KMDs Debitorsystem automatisk eksport af lærerdata samt alle elevaktiviteter til det nye Musikskoleintra (se www.musikskoleintra.dk) registrering af inventar og instrumenter fyldige lister til skolerne over de af deres elever, der går i musikskolen lister til skolernes pedeller med lokaleoversigter

     

    Mvh Keld Karnov Schmidt, Damus