EDB-programmet til musikskolens administration

Velkommen til en kort præsentation af DAMUS.

Damus var gennem 30 år det mest anvendte redskab til administrationen på langt hovedparten af musik- og kulturskoler i Danmark og på Færøerne.

For alle danske damus-kunder indgik Keld fra DAMUS pr 1/1 2014 et samarbejde med SpeedWare om udvikling af ET fælles program til gavn for alle musik- og kulturskolerne i Danmark.

Aftalen omfatter de 57 kommunale og halv-kommunale musik- og kulturskoler, der ved udgangen af 2013 benyttede Damus.
Jeg er meget glad for med denne aftale at have sikret alle mine kunder et fortsat samarbejde om udvikling af et super godt administrationsprogram.
Damus og SpeedWare slog kræfterne sammen for at gøre SpeedAdmin-platformen endnu bedre, og mit arbejde har primært været at hjælpe mine kommunale skoler over.

Fra 31/12 2016 er mit arbejde hos SpeedWare ophørt.

 

Med venlig hilsen og tak for mange års godt samarbejde

Keld Karnov Schmidt